Conflicte entre el llati catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,76 KB

 

4. La configuració de la llengua catalana:
El català prové basicament del llatí vulgar implantat entre els segles II aC i II dC al nord-est de la península ibèrica i al suds de la Gàl·lia narbosa. Es una llatí primerenc i duna variant social més aviat baixa. El contacte habitual amb la metròpolí va permetre al parlar daquesta zona incorporar amb facilitat el neologismes ceats a la gran ciutat i abandonar formes arcaiques. Això li dona un cert caràcter innovador. Aquest llatí va rebre influències i manlleus de moltes altres llengües. Sens dubte, el llatí que va arribar a terres catalanes ja duia incorporats molts element linguïstics manllevats al grec. A la península ibèrica el llatí entrà en contacte amb libèric el basc i el cèlic. Les llengües de substrat només van influir de manera superficial sobre la parla catalana.
A partir del segle VIII, el català incipient va entrar en contacte amb els parlars àrabs dels sarrians. El contacte més llarga va ser a partir del sgle XIII quan van conviure amb els moriscos. Desde lepoca medieval fins ara, la llengua catalana ha seguit levolució interna pròpia amb influències de les llenges veïnes. Ha integrat formes del loccità, el castellà, el francès, litalià i langlès.

SITUACIÓ LINGÜÍSTICA CAT. A FINALS DE LEPOCA MEDIEVAL
A finals de lepoca medieval,la llengua catalana era la llengua materna de la inmensa majoria de població catalana i balear, els descendents dels repobladors catalans del regne de València i els descendents dels repobladors catalans de la ciutat de lAlguer.
- en lambit polític i administratiu, lús de la llengua catalana era normal en tot lespai lingüistic
- en lambit cultural i literari, va tenir un gran prestigi i un ampli reconeixement internacional amb Bernat metge, joanot Martorell i ausiàs march, entre daltres.


Entradas relacionadas: