Conjugació verb ser

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 916 bytes

 
el verb: es la paraula que indica una acció , un estat o un proces.
morfema de nombre: indica si un verb es individual o plural.
morfema de persona: indica quina persona gramatical fa laccio.
morfema de temps: indica en quin moment te lloc laccio o el proces expressat del verb.
morfema d-especte: expresa el desenvolupament o el final de l-accio del verb. pot ser perfectiu indica una accio esta acabada i imperfectiu una accio que encara dura. 
morfema de mode de quina menera es realitza l-accio del verb
temps simples son aquells que tenen una sola paraula 
temps compostos que tenen mes duna paraula.
la personificacio es aplicar caracteristiques humanes a cosses inanimades.
lenumeracio es una llista delements juxtaposats.

primera conjugacio ar, segona er re i tercera ir.

Entradas relacionadas: