Conjugació verb donar

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,88 KB

 

ELS ELEMENTS DE LA Comunicació

missatge:es la informació que sintercanvia 
lemissor:es qui emet el missatge 
receptor:es qui rep el missatge 
codi:es el conjunt de signes amb que es crea el missatge (gestos,señal,etc o idiomes com el catala...)
canal:es el mitja a traves del qual es transmet el missatge .Si es tracta dun missatge oral,el canal es vocal i auditiu .
TIPUS DE SUBTANTIUS 
concrets:desinen éssers o objectes materials que es poden percebre amb els sentits (cambrer , dit,  cadira , llapis, quadern ).
abstractes:designen conceptes ,qualitats o sentiments (satifaccio,enveja,alegria ,grogor,escriptura )
propis:designen un sol esser o cosa (palma ,María )
comuns:anomenen qualsevol esser o cosa duna mateixa especie ( riu ,dones,llac,ca.)
colectius:designen en singular un conjunt delements (eixam,alumnat,guarda)
individuals:designen un sol esser o cosa (riu ,peix,banyera)
els hiperonims son aquells mots dun camp semantic que tenen un significat mes general .Per exemple ,electrodomestic.
els hiponims son cada una de les paraules que sinclouen dins un hiperonim .Per exemple rentadora,frigorifici,rentaplats....
ACCENT Diacrític
be: nom de la lletra b; xai, anyell, corder   bé (plural béns): possessions; adverbi; conjunció
bota: calçat; verb botar
 bóta: recipient
 coc: cuiner; Carbó; bacteri
 cóc: coca 
cop: encontre violent, 
 cóp: cerro; mesura de capacitat; gran copa
 Déu: font; numeral
 deus: fonts; formes del verb deure Déu (plural déus): divinitat Déu: nom propi d'algun Déu monoteista
 dona, dones: ésser humà de gènere femení; muller
 dóna, dónes: formes del verb donar 
es: pronom reflexiu 
és: forma del verb ser 
feu: domini, senyoria; present de fer
 féu: passat de fer 
fora: adverbi
 fóra: verb ser
 ma: (plural mes): adjectiu possessiu
 mà (però mans): part final del braç
 mes: dotzena part d'un any; possessiu; però; participi de Metre
 més: quantitatiu 
meu: possessiu mèu: miol del gat
 molt, molta: quantitatiu
 mòlt, mòlta: participi de moldre
 mòlta: acció de moldre 
mon (plural mos): possessiu
 mon (plural mons): nom d'una llengua; relatiu a aquesta Llengua
 món (però mons): univers
 mora: dona magribina; retard
 móra: (plural móres): fruita
 Móra: forma part d'alguns topònims
 net (neta, nets, netes): adjectiu
 nét (néta, néts, nétes): parentiu familiar
 os, ossos: part de l'esquelet Ossa, osses: ossada, esquelet
 ós, óssos: animal Óssa, ósses: animal
 pel, pels: contracció de per + el, per + els
 pèl (plural pèls): vellositat
 res: pronom; pl. De re (nota musical)
 rés: pregària Rossa: dona amb els cabells clars ròssa: animal vell i flac

Entradas relacionadas: