Conjugació verb ser

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,98 KB

 

T6

S sonora

S:entre vocals i deribats de fons-, dins- i trans-.

Z:a começament mot.Darrera consonant i entre vocals de paraula d' origen grec.

S sorda

S:principi i final mot, entre voca/consonant o consonant/vocal i entre vocals(després d' un prefix o mots compostos).

SS: entre vocals

C: davant e,i en qualsvol posició menys final mot.

Ç: Davant a.O,u qualsevol posició i en sufixos -ança,-ença.

SC: en det. Paraules.

T7

Entrevista

Una entrevista es una conversa entre l' entrvistador que aurà preparat unes preguntes i les formula i l'entrevistat que les respon.

Un XAT es una tertúlia electònica és a dir és una conversa a través de la xarxa. Permet la comuni8cació de diverses persones arreu del món alhora en temps real.

VERB

El verb expressa una acció un estat o un procés i és el nucli del sintagma verbal predivat, peca imprescindible perquè hi hagi una oració.El verb sempre concorda en persona i nombre amb el subjecte: Ella beuaigua.Elles beuen aigua.Els verbs impersionals(ploure,nevar) per exemple, no tenen subjecte.

-Verbs predicatius son nucli predicat es clasifiquen en 2 grups.

 -V transitius que necessiten 1 complement no introduït per cap preposició.

 -V intransitius no necesiten cap complement directe.

GRAFIA

G: devant e,i

J: devant a,o,u. En els nexes - jecc i -ject. En verb jeure i altres mots.

X: principi mot, després consonant, darrere "I" i darrere u (ditong)

OBSERVACIÓ: grafies TX i IG tenen mateix so.

TX: principi mot, mig mot, i fi mot sempre que derivats tinguin mateix so.

IG: a fi mot si derivats escriuen amb g,j,tg o tj.

Entradas relacionadas: