Conjugacions catalanes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,08 KB

 

Sol·licitud: Document per a realitzar una demanda sobre una materia reglada. Estructura: 1. Capçalera. 2. Identificació de qui sol·licita. 3. Exposició de fets. 4. Sol·licitud. 5. Signatura. 6. Datació

Reclamació: Document que protesta per una situació viscuda injusta o per una irregularitat. Estructura: 1. Explicació del problema amb tot els detalls. 2. Argumentació. 3. Proposta de la solució.

O.S.Adv: Realitzen la funció d'un adverbi. TIPUS: 1. Temporals. 2. Locatives: "On, Alla on". 3. Modals: "Com, Aixi com, Com si, Segons Com.

B: 1. Davant L, R. 2. Per alternar amb P. 3. Darrere M.

V: 1. Pret. Imper. D'indicatiu dels verbs de la 1ª conj. 2. Per alternar amb U. 3. Darrere N, D.

H: 1. En totes les conjugacions d'haver. 2. Quan ho exigeix l'etimologia. 3. En els prefixos HECA, HECO, HEMI, HEMO. 4. En els compostos.

ANAR-SE'N AMB 1. Les mans al cap:Havent perdut. FER: 1. Festa major:Estar satisfet. 2. El mico: Imitar algú. 3. Sang: Ferir. 4. -ne a l'açada d'un campanar: Fer moltes malifetes. HAVER: 1. Begut oli: Estar molt desesperat. 2. Perdut la llengua: No dir res. 3. Inventat la pólvora: Fer-se àsar per molt intel·ligent.

Entradas relacionadas: