Conjuncions en València

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,88 KB

 

REGISTRES FORMALS: REGIS. CIENTIFICOTÈCNIC=ES EL PROPI DE LA CIÈNCIA I LA TECNICA.REGIS. LITERARI=ES EL PROPI DE LA Creació LITERARIA(POESIA,NARRATIVA,TEATRE....)REGIS. ESTANDARD=ES EL PROPI DE MITJANS DE Comunicació REGISTRES NO FORMALS:REGIS. COL·LOQUIAL=ES EL PROPI DE LES SITUACIONS QUOTIDIANES REGIS. VULGARS= EL PROPI D'ALGUNES SITUACIONS QUOTIDIANES EN QUE ES TRANSGREDEIX LA NORMA Lingüística LES CONJUNCIONS=SON UNA CLASSE DE MOTS INVARIABLES QUE SERVEIXEN PER ENLLAÇAR I RELACIONAR DUES ORACIONS CONJUNCIONS COPULATIVE=I,NI/CONJUNCIONS DISJUNTIVES=O,OBÉ/CONJUNCIONS ADVERSATIVES=PERÒ,SINÒ,SINÒ QUE/CONJUNCIONS  COMPLETIVES=QUE,SI/CONJUNCIONS TEMPORALS=QUAN,MENTRE,ABANS QUE, Després QUE,FINS QUE,FINS QUE NO, TAN BON PUNT,DES QUE/CONJ, CONDICINALS=SI,SI DE CAS, POSAT QUE/CONJ. CAUSALS=PERQUÈ,JA QUE,COM QUE/CONJ. FINAL=PERQUÈ, PER TAL QUE,Afí QUE


//ESCRIVIM M DAVANT DE B,P,M//ESCRIVIM N DAVANT DE V I LES PARAULES QUE ACAVEN EN CONF-,ENF-,INF-,//ELS INFINITIUS ACABEN EN-R.//ACABEN EN -R LES PARAULES QUE PRESENTEN -R- MEDIAL EN ELS DERIVATS// HI HA UNS QUANTS SUFIXOS QUE ACABEN EN -R.ELS TEXTOS INSTRUCTIUS=SON AQUELLS QUE DONEN LES INSTRUCCIONS PRECISES PER TAL QUE EL RECEPTOR PUGUI APRENDRE A FER UNA COSA CONCRETA(TITUL,NECESSITEM,PASSOS A SEQUIR)
  • 06:07-08= és mig quart de set
  • 06:15= és un quart de set
  • 06:22-23= és un quart i mig de set
  • 06:30= són dos quarts de set
  • 06:37-38= són dos quarts i mig de set
  • 06:45= són tres quarts de set
  • 06:52-53= són tres quarts i mig de set

Entradas relacionadas: