Conjunt d'element sistema informatic

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,24 KB

Els ERP sistemes de gestió integrada sónaplicacions que permeten gestionar determinadesfuncionsdelsdepartamentsd’una empresa i que, a méspermeten compartir la informació que es genera gràcies a la utilitzaciód’una base de dades comuna.

Es coneixencom a data warehouseelsgransvolums de dadesd’interès per a una empresa que sónemmagatzemats en un sistema informàtic i que es distribueixen per mitjàd’eines de consulta que faciliten la presa de decisions.

Laintel·ligència de negoci o businessintelligenceés el conjunt de metodologiesaplicacions i tecnologies que permetenrecollir, depurar i transformar dades en informació útil que, posteriorment, es pot convertir en coneixement i donar suport a la presa de decisions

Els CRM sóneines que faciliten la gestió integral de tota la informació que es genera com a conseqüència de les relacions que l’empresaestableixambelsseusclients.

El Big Data es defineix com el conjunt d’eines informàtiques que permeten la manipulació, la gestió i l’anàlisi de grans volums de dades que no poden ser gestionades de la manera convencional ja que superen els límits i les capacitats de les eines informàtiques tradicionals.

El SIM és el conjunt de persones, equipaments tècnics i procediments que té com a missió la recollida, la classificació i el tractament de dades de manera sistemàtica.

Entradas relacionadas: