Connectors per afegir informació

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,69 KB

 

STAND UP: Reporter explica diferents espais o situacions-

- Donar confiança des del mateix espai físic (corresponsal).
- Cubilete: identitat de la cadena o programa en el mic.
- Informació viva, en directe.
- Pla mig, pla mig llarg o pla mig americà.
REDACCIÓ: ha de captar l'atenció, ser clar i coherent perquè és: 
- De consum ràpid, fugaç i immediat
Cal variar el ritme de la locució, els plans, connexió imatge-text i gesticular.
Estructura de piràmide invertida:
Lead (5W), cos, tancament.
Repetir només el necessàri (dia de programació, nom producte...)
- Planificar: estructura romboïdal, durada.
- Redactar: redactar guiant-se per la planificació.
- Revisar: llegir/locutar en veu alta i corregir/afegir.
ESTIL PERIODÍSTIC
- Claredat: brevetat de frase, evitar subordinades, estructura lògica.
- Concisió: eliminar idees innecessàries, no eufemismes ni estructures complexes, estil directe, no passiu. (S+V+Predicat)
- Temps verbal: evitar el passat, actualitzar la notícia.
- Comunicació no verbal: gesticular, cara i cos.
- Llenguatge: personalitzar el text, evitar 1r singular, utilitzar impersonal o 2a del plural.
- Matisació: evitar afirmacions categòriques "el millor jugador". Ser escèptic.
- Precisió: evitar conceptes abstractes.
Entrades: no durar + 1min. 4 tipus:
- Presenta la informació.
- Dona veu a una declaració.
- Diferents temes, mini sumari/presentació de temes (paraigües).
- Double-catch: dividir la pantalla, imatges + corresponsal.
Tancament: 4 tipus:
- Síntesi, punts principals de la notícia
- Afegeix informació nova: telèfons, pàGinés web...
- Conseqüències del fet
- Opinions contrastades
Claredat en la locució cal tenir en compte:
 Vocalització, entonació, accent, ritme, respiració i actitud.
Tenir en compte els quinteros: tics nerviosos, tremolors...
Silenci: delimita nuclis narratius o sintagmàtics. Pot ser entès com error.
Pausabase de l'organització del discurs oral, marca principi i final de paraula/oració. Dona dramatisme. Normalment max. 3 segons.
- Pausa lògica: quan acaba una intervenció, fi de frase...
- Pausa il·lògica: qui locuta vol permetre a l'oient fer reflexió.
Monorritmia: lectura sense vida. Efecte sedant. Ritme constant i igual.
Monotonia: locució sense pràcticament dibuixar corda melòdica.
Cop d'stacato: excés d'accents inadequats.
LECTURES:
- Enunciativa: pels informatius. Clara, directa i propera. Posar actitud, no dubtar, tenir seguretat. Velocitat més alta pel matí i més baixa tarda/nit.
- Narrativa: entonació interpretativa i busca comunicar de forma diferent.
- Suggerent: complicitat màxima entre veu i intenció. Busca ambientar.
- Recitativa: cal que es comprengui la poesia.
- Improvisada: no s'ha llegit abans, cal bona interpretació dels signes.Entradas relacionadas: