Connectors d'oposició

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 
  • Anàlisis del texto expositivo: tema, títol (remàtic/temàtic), estructura interna (bipartita/tripartita)
  • Esquema organitzatiu:

- Problema-sol·lució: manté entre sí una relació temporal i el problema és anterior a la resposta.

- Causa-conseqüència: presenta una situació a continuació les raons que l'han cusat. Trovarem connectors i mecanismes de recurrència (l'explicació és, per aquesta raó...). - Descripció-enumeració: llista de propietats que descriuen un objecte fet o idea. En aquesta estructura podem trobar index gràfics, connectors temporals, de canvi de tema i d'adicció (a més, també, així mateix...).

- Comparació-contrast: l'oració introductoria presenta 2 descripcions -> 1-descripcions separades: cada objecte analitzat separadament, acaba una descripció i comença l'altra.

- Secuencia temporal: presentació de diferents fonts per les que predomina un objecte. Apareixen connectors temporals, index gràfics i numèrics.

  • Resum (3a pers)
  • Contexto: finalitat (ej: discurs acadèmic pretén informar)
  • Emisor
  • Receptor
  • Relació social entre els participants
  • Presència dp'emisor, receptor i espai.

Entradas relacionadas: