Connectors d'oposició

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

 
CONNECTORS: Sumatius:i, a més a més, fins i tot, també, de la mateixa manera, igualment, tampoc || Contrastius: però, tanmateix, en canvi, ara bé, si no, en cas contrari, per contra, encara que, tot i que, no obstant, malgrat tot, amb tot, aixi i tot, tot i això, de tota manera, en tot cas, sigui com sigui, al capdavall || Base causal: perquè, ja que, com que, pel fet que, gràcies al fet que, atès que, dons, així dons, per tant, de manera que, sempre que, per això, en conseqüència, llavors, si, només que, en el cas que, sempre que, menys que, amb la condició que, perquè, a fi que, tan aviat com, en aquest moment, en aquell moment || Temporals: quan, ara, llavors, aleshores, mentrestant, a la vegada, de cop, de sobte, més tard, abans que, desprès que, ara que || Espacials: davant, derrera, a dalt, a baix, al centre, al fons, als costats, a la dreta, al'esquerra. ||| INTRODUCTORS:temàtics: respecte a, a propòsit de, en relació amb, pel que fa a, amb referència a, quant a, sobre || d'exemples: per exemple, a tall d'exeple, així, posem per cas, com a mostra, com és ara, a saber, en concret, posem per cas, sense anar més lluny || Aclariments: és a dir, o sigui, això és, mes ben dit, en altres paraules, en concret, en peculiar ||| ORGANITZADORS:per començar, primer de tot, d'entrada, abans que re, per acabar, en definitiva, en resum, en conclusió; en primer lloc, en segon lloc, finalment d'una banda, així matiex, com també, igualment.

PRONOMS FEBLES    ho--------> C.Atr // Hi----> C.Pred/CI // Li--->CI // En-----> CD/C.Pred/C.Atr/CN

ESPECIFICATIVES: NO COMES         EXPLICATIVES: ENTRE COMES

Entradas relacionadas: