Connectors d'oposició

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,73 KB

 

connectors

per a marcar ordre: en primer lloc, després, per a començar

per a encetar un (sub)tema: pel q fa a, quant a, amb relació a.

per a introduir l'opinió d'algú: segons l'opinió de..., a parer de..., des del punt de vista de...

per a distingir: per un costat... Per un altre, d'una banda... De l'altre.

per a continuar o insistir en el mateix aspecte: a més, a mes a mes, aixi mateix.

per a introduir una explicació o una reformulació: es a dir, com es ara, aixo es.

per a donar un exemple: com, com ara, per exemple, aixi.

per a introduir una prova: ja que, en efecte.

per a concloure: doncs, en conclusió, per tant, en definitiva.

per a indicar aparença/realitat: a primera vista, aparentment, d'entrada. En realitat, de fet, realment.

per a estructurar l'espai: a dalt/a baix, a la dreta/a l'esquerra, al mig.

per a estructurar el temps: abans, ara, després.

per a presentar una causa: com que, perquè, per Raó de.

per a indicar conseqüència: en conseguencia, de manera que, per aixo.

per a indicar condició: a condició que, si, en cas que.

per a indicar finalitat: perquè, per tal que, a fi que.

per a indicar oposocio, objecció,contrast: però, al cntrari, encara que, amb tot.

Entradas relacionadas: