Conte narratiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,17 KB

 
literatura infantil:intent de plasmar el mon inantil desdel punt de vista adult,tmb tota aquella que s'deuqua a l'etapa de desenvolupament de l'inant i l' accepat com a propia. Ha de contenir uns elements basics:potenciar l'imaginació,llenguatje apropiat,afavoror els valors educatius i tenir un sentit lúdic i divertit.
generes de la lit.Poesia,la narrativa(novel·la/conte),teatre,comics,material didactic,noves tecnologies.
que es un conte?Narració fingida p en part,creada per un autor que es pot llegir en menys d'1h i els elements contribueixen a produir un sol efecte.
el conte es una narració extraordinària de tipus fabulós en el qual s'explica un esdeveniment d'origen magnific.
la importancia educativa d' un conte:es com un bagul de possibiliats al desenvolupament dels nens pq: es una font d' enfortiment psíquic, com la imaginació, la fantasia,el plaer i la sensibilitat.Base pel reconeixement entre la realitat i el somni. Pot ser llegit o narrat de forma breu que permet gaudir rapidament.
elements educatius d'un conte: lingüístics:aproximació als infants al coneixement de la paraula.Exercitació de l'escolta i la repetició, la retenciño i la comprensió i lúdicament organitza el pensament element simbolic i imaginatiu:perment desenvolupar la fantasia,identificació de manera inconcient en diferents personatges. El seu interior es veu transformat i transportat(nºmagics,llantia)
elements ambientls: fa referencia allloc dels esdeveniemts del conte.Coneixement d'entorns geografics i diferents:rurals

Entradas relacionadas: