Conte omniscient observador

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,34 KB

 

el conte: es una narració breu ,en prosa,d'una serie de fets imaginats.(característiques) largument sencill i gira al voltant d'un sol tema. L'acció se desenvolupa per episodis i té pocs personatges. Shi descriu el que es fonamental i seviten els detalls secundaris. La seua finalitat és entretenir,divertir i aconsellar. (estructura)situació inicial,plantejament dun conflicto, desembolupament de lacció, desenllaç de lacció, situació final.(recursos)la narració:es la susecio de fets que fa el narrador. La descripció de persones , sentiment coses… el dialeg:la combersacio que mantenen les persones implicades en lacció: directa quan els personatges parlen indirecta: quan el narrador conta el que parlen els personatges.Predominis de verbs en pasat.ús de connectors. Narrador intern:protagonista,perso. Secundari,perso. Observador/ es sempre un dels personatges del relat conta la historia en primera persona, adopta un punt de vista molt subjectiu narrador extern: omnicient,observador extern ,editor/no és cap personatge, conta els fets en tecera persona,mostra objectivitat i distanciament respecte als personatges.Les prepocicions:son paraules invariables que relacionen paraule o grups de paraules. Les conjuncions:son paraules invariables que enllacen oracions o be elements duna mateixa oració.


El poema:es una composició literaria de temática i extenció variable que sescriu en vers, en un nivel de llegua culte i amb finalitat estètica. Narrativa:conta els fets protagonitzats per un heroi;també es diu poesía èpica. Lírica: expresa els sentiment del poeta. El vers: es una serie de paraules determinades per un nombre de sil.Laves,pauses,accents,… que sol ocupar una línea : segons el nombre de sil.Laves: versos dartmenor o major. La rima el la repetició total o parcial de sos al final de dos o mas versos :poden ser:consonant,assonant,femenina i masculina.les figures retoriques: al.Literacio:es la repetició dun so en una paraula o enunciat. Anáfora:repetició duna o diverses paraules al començament de varios versos. Hipèrbaton:alteriació de lordre logic gramatical de les paraules o frases. Paral.Lelisme: repetició duna mateixa extructura sinta`ctica en diverses frases seguides. Comparació:presentación de la relació existent entre dos termes per mitja de partícules comparatives. Metáfora:sustitució duna paraula per un altra. Hipérbole. Exageració que interpretada literalment, demorma la realitat. Antesi: contrast de dues idees de significat opuest. Personificació :atribució de qualitats humanes a animals,plantes…

Entradas relacionadas: