Contes dialogats

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,61 KB

 

Cançó:Gènere Amorós per exel·lència.Les seves estrofes o cobles(ntre cinc i set)ressegueixen el procés d'enamorament i fidelitat del trobador respecte a la dama. La tornada, més breu que una estrofa, es va repetint i sol contenir el senhal, mot en clau que encobreix el nom de la dama.

Dansa i balada:Gèneres de temàtica amorosa aptes per ser ballats.Mètricament i musicalment, es diferencien de la cançó per la presència d'un refranh breu que es va repetint i que va cantant el cor, a diferència de les cobles, que va cantant el solista.

Alba:Composició que se situa en un moment concret de l'experiència amorosa, el comiat dels amants a la matinada després d'haver passat una nit junts. Hi ha també algunes albes de tema religiós.

Pastorel·la:Composició de tema Amorós en forma de diàleg entre un cavaller i una pastora que és requerida d'amor, normalment en un àmbit rural.

Tensó i partiment:Gèneres dialogats en què dos trobadors, reals o fingits, debaten sobre un tema Amorós,literari,moral,polític...En estrofes alternes.

Sirventès:Gènere de tema moral o polític que els trobadors utilitzen per polemitzar amb un altre personatge o fer-ne la sàtira.Aquesta arma propagandística implicava a vegades escriure una nova lletra sobre una melodia anterior prou coneguda.

Plany:Elogi fúnebre en record del senyor o amic traspassat.

Entradas relacionadas: