Control

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,02 KB

 

*anteriors a la captura del peix
Malalties bacteris
-
Mycobacterium piscium. Es manifesta per bonys que semblen
tubercles, els quals apareixen a la melsa, ronyons, fetge i esquelet d'alguns peixos.
Bacillus collogenes, que provoca exoftàlmia hemorràgica.
Malalties virus
Algunes causen lesions externes altres indueixen transformacions internes.
- Malaltia limfoquística.apareixen nòduls repartits per tot el cos .Afecta a un gran número d'espècies, tant marines com d'aiguadolça.
- Nefritis infecciosa de la truita, que es manifesta amb anèmia i degeneracions hepàtiques
i renals.
Malalties protozous- Malalties degudes a
Trypanosomas que solen afectar a les anguiles i a les rajades.- Malalties produïdes per Emirias, freqüents en la sardina i la cavalla.- Malalties causades per Amebas que es presenten en els salmònids.
Malalties metazous. importants. zoonosis capaces de provocar malalties a les
persones. Les més usuals són:- Tènies. El
Diphyllobotrium latum - Larves d'Anisakis, freqüents a les vísceres d'alguns peixos en els quals no causa ninguna malaltia, tot i això determinades persones tenen al·lèrgia a aquestes larves.
Malalties fongs. dolça, contaminació amb s
aprolegia, que afecta a la pell, brànquies i ulls de la carpa. En espècies marines com la cavalla o l'areng trobem contaminació per Ichthyosporidium hoferi.*Alteracions posteriors a la captura del peix
en el mateix moment en que l'animal és pescat 1) Canvis bioquímics : responsables de l'aparició del rigor mortis i de la parcial desintegració de la micromorfologia muscular. Seguidament apareixen
modificacions en les proteïnes i en els lípids.
2) Canvis organolèptics : transformacions en el color: l'oxidació dels carotenoides de la pell produeix tonalitats grogueses, vermelles, ataronjades o bé descoloracions. Els colors negres-->melanines. oxidació de les cromoproteïnes musculars-->grisos i castanys.
estovament i pèrdua d'elasticitat-->l'activitat de les proteïnes endògenes i dels bacteris. olors estranyesc-->substàncies volàtils (trimetilamina, amoníac, àcid sulfhídric)


 aigües fredes: Pseudomonas, Alteromonas, Acinetobacter, Escherichia, Proteus, Serratia...aigües càlides g+Micrococcus, Corinebacterium i bacils. La presència de gèrmens patògens és
típica del peix procedent de regions litorals poc sanejades: Clostridium botulinum E, Salmonella, Shigella i virus i paràsits fecals.

 psicròtrofa -5ºC.
Clostridium botulinum tipus E. 80ºC durant 20 minuts es destrueixen les espores i amb un pH inferior a 5'3 s'inhibeix la multiplicació i la toxinogènesi. Vibrio parahaemolyticus (Gastroenteritis.


 


 

Entradas relacionadas: