Control catala salvat papasseit

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,48 KB

 

L'Avantguardisme és la tendència, en una obra qualsevol d'art, o d'un artista, a introduir elements innovadors respecte a les formes tradicionals o convencionals.  L'avantguarda literària a Catalunya s'acostuma a estructurar en tres períodes entre els quals hi ha, més o menys llargs, espais d'emmudiment. En el primer període mor Papasseit.Durant aquests anys es donen a conèixer les primeres obres dels nostres poetes avantguardistes.El mateix Papasseit divulga les seves reflexions. El segon període es caracteritza per la influència del Surrealisme francès.El tercer període, és posterior a la Guerra Civil Espanyola, es troba en una situació de difícil permanència .//Nou corrent literari ampli, trenca amb tots els esquemes i fa un nou tipus de poesía lliure. La mètrica és irregular i lliure. Del 1914-30 Barcelona va ser la capital de l'Avantguarda. Hi havia tres revistes importants, 391, Trossom i l'amic de les arts.Barcelona, 1894-1924. Poeta. De formació autodidacta i extracció proletària és un del representants més significatius de l'avantguarda històrica a Catalunya. Va tenir també una prolífica activitat com a redactor d'articles de crítica social en castellà i català simpatitzant amb els correntsanarquistessocialistes de l'època. El seu estil enèrgic i impulsiu contrasta amb una vida d'obligada rutina i repós deguts als problemes de salut. Va morir de tuberculosi als trenta anys. Va ser director de la revista Trossos, i va escriure sis llibres

Entradas relacionadas: