Control català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,31 KB

 

primaries enunciativa. afirmatives: adverbis o locucions adverbials(si,efectivament), negatives adverbis: no,gens,cap,gaire,tampoc,mai interrogativa: indirectes: son oracions subordinades q depenen dun verb.  directes: amb signe dinterrogacio independent. totals: (la resposta sera si o no) poden anar introduides per la conjuncio QUE. parcials: van introduides per determinants interrogatius(qin,quina,quins,quines,quant,quants,quantes) pronoms interrogatius(què.qui,per què), adverbis interrogatius(com,on,quan) QUÈ: quina cosa? despres de preposicio. PERQUÈ causa o finalitat. PER QUÈ x kin motiu exhortatives ordre verb en mode imperatiu. prohibicio verb en mode subjuntiu. secundàries exclamatives.manifestem sorpresa, emocions. quin,que,com) dubitatives expresen dubte, potser, tal vegada) desideratives desitgeu tan de bo agradar, desitjar, voler. mots negatius no he trobat res, no he vist ningú, no l'he vist mai, no l'he trobat enlloc, mots amb valor positiu que has trobat res ? si trobes res que t'interessi, agafa-ho, hi ha ningu en aquesta casa? verbs irregulars sons aqells q tenen mes dun lexema o desinencies (morfemes) diferents respecte als verbs models o regulars. (cantar 1acnjugacio) témer i perdre (2a) durmir (pur) i servir (3a) incoatiu.

imperatiu del verb anar-se'n. vés-te'n, vagi-se'n, anem-nos-en, aneu-vos-en, vagi-se'n. perfet indicatiu del verb anar-se'n: me n'he anat, te n'has anat, se n'ha anat, ens n'hem anat, us n'heu anat, se n'han anat. me n'oblido, me n'hauré anat, us n'haureu. coherència: organitzacio dl txt argumntatiu (. titol, introduccio(expresa la nostra opinio) desenvolupament -argumentatiu (a favor, en cntra), conclusio (evitem la repticio) *cohesió: (lligar amb diferents ''mecanismes'' els apartats, les frses dl text).  (la repetició( justificats) en general cal evitar-lo 1us de sinonims, 2 pronoms febles i relatius adequacio un text es adequat quan cnte els elemnts lingistics apropiats a la situacio comunicativa. [col.loqual/vulgar, estandard,culte]  ortografia la A i E àtones. 1. determinant indefinit altre/altra, det.possesiu: nostre/nostra vostre/vostra 2. paraules que no seguexen la regla: noms masculins acaben en -a, noms femenins en -e 3 adjectius d'una terminacio i adjectius de dues terminacions. pais lliure, pbre/ terra lliure, pobra. 1 terminacio: cèlebre, amable, temible, lloable, il.lustre, nòmada, jove, tènue. 2: apte/apta. 4 plurals femenins acaben en -ES esponges, obliqües, adreces, amigues.. 5. verbs treure, contreure, distreure, extreure, detreure, sustreure. 6. desinencies verbals: al final del verb son excepcions: corre, vine, obre, omple., tambe acaben en E els infinitius de la 2a cnjugacio. en els verbs cosir, recosir, descosir, tossir, escopir, collir i sortir. present indicatiu tossir escopir: tusso,tusses, tus, tossem, tosseu, tussen/ escupo, escups, escup, escopim, escopiu, excupen.

Entradas relacionadas: