Conversa i debat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,87 KB

 

5- Etablir amb exactitud i precicio la idea central del missatge mitjançant una introducio breu al tema.

-Utilitzar un llenguatge ame, concís i senzill, que no ha de ser difícil de comprendre i amb el qual aconseguirem capatar l'atenció del public.

-Reforçar la idea central amb pocs punts essensials, ressaltant les idees mes importants.

-Introduir cites, anecdotes, estadístiques, etc., ja que contribueixen a fer que l'expocicio suigi mes amena, atractiva i intel.Ligible.

6- Un debat es un intercanvi d'opinions sobre un tema entre diverses persones i que esta regulat per un moderador

-tenir clar els nostres objectius

-Tenir presents els arguments en que es basa la nostra postura.

-Recopilar dades, estadístiques , proves, etc. Que reafirmin les nostres intervencions.

-Tenir clar els avantatges i inconvenients de la nostra postura.

-Pero sobre tot, escoltar als altres.

3-recomanacions:

Tenir una dispocicio psicologica, observar l'interlocutor, utilitzar la paraula, evitar fer altres coses mentre escoltem, usar el cos i els gestos.

8- Recordar el nom de la persona que ens han presentat, es presenta de inferior a superior, em de donar la ma de manera ferma i breu, en el moment de la presentació es convenient tenir una conversa comú per a tots dos interlocutors.

Entradas relacionadas: