Coordinada continuativa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,02 KB

 
Tipus d'oracions coordinades: 1) Copulativa: i, ni, ni...Ni. 2)Continuativa: i fins i tot, i ni tan sols, i...I tot, i encara, i de més a més, i encara més, ni..Ni res. 3) Disjuntiva: o, o bé, o si o, o.. O... 4) Explicativa: és a dir, o sigui, això és. 5) Adversativa: però, en canvi, tanmateix, ara, ara bé, amb tot, tot i això així i tot, no obstant això, altrament, mentre que, no ..Sinó, al contari 6)il·lativa: doncs, per tant, així, de manera que, per consegüent, consegüentment. 7) Distributiva: ara..Ara, qui..Qui..Qui, entre..I, entre..Que i que.. 

Entradas relacionadas: