Corrent literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,27 KB

 

CARCTERÍSTIQUES DEL Barroc: Al s.XVII, mentre a Catalunya es torna a utilitzar el català, a València i Mallorca la major part dels autors passen decididament al castellà o són bilinqües. La situació tampoc és la mateixa per als diferents gèneres: la poètica es manté mentre el teatre i la narrativa pràcticament desapareixen.        L'estètica barroca insisteix sobrett en l'explotació de recursos retòrics, sintàctics i mètrics que, cada vegada més influenciats pel castellà, cauran en l'artifici i la desmesura.   Obres i autors: -Harmonia del Parnàs. V.García i Torres. -La infanta Tellina, (paròdia) de Francesc Mulet. -Llibre dels feits d'armes de Catalunya, fra Joan Roig. -Dietari de Pere Joan Porcar.


CARACTE. NEOCLASSICISME I PREROMANTICISME: Durant el Neoclassicisme aparegué la "Il.Lustració" que fou el corrent filósòfic més representatiu a Europa. Hom es proposava amb aquest corrent assolir una societat justa i plàcida, bastida sobre lleis naturals i viable per obra del progrés científic. Es basa aquesta proposta en la convicció de la bondat intrínseca humana (l'Emile de Rousseau) i de la perfectibilitat progressiva dels humans.    En la literatura estrcta el neoclassicisme combina l'academicisme cortesà i el Racionalisme hedonista de la burgesia. Cultiven en especial la tragèdia de tema clàssic. La comèdia de caràcters, la poesia pastoral, la sàtira i la faula didàctica.    Hi destaquem com autors importants: Gregori Maians, Carles Ros...  Preromanticisme: l'única cosa important són les traduccions d'autors estrangers.

Entradas relacionadas: