El correu electrònic va substituir el correu postal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,79 KB

 
BULLYING: El bullying és una conducta de persecució física i/o psicològica Que realitza un [email protected] contra un [email protected], al que tria com avíctima De repetits atacs. El ciberassetjament S’entén com el dany continuat I intencionat ocasionat amb mitjans electrònics com mòbils o Internet correu Electrònic, xarxes.. Fet per un grup o individu contra la víctima Que no es pot defensar per sí mateixa.(Trets Caracterisitcs: Requereix un coneixement i cert domini de les TIC. És una Forma d’assetjament indirecte, no té perquè haver-hi un contacte directe, ni Tan sols conèixer la identitat de l’assetjador/a. Sovint s’utilitza com a una Segona via d'assetjament escolar. Com es Porta a terme: Manipulant imatges personals i difonent-les a la xarxa. Enviant Missatges o correus electrònics. En converses a través de xats, intervencions En fòrums. Tipus: Grooming :Pràctiques En línia de certs adults per guanyar-se la confiança d’un/a menor fingint Empatia, tendresa, simpatia, etc. Amb l’objectiu d’obtenir imatges eròtiques o Pornogràfiques Trolling: Comportament d’aquelles persones que escriuen Missatges provocadors a la xarxa (correu electrònic, xats, xarxes socials) de manera Intencionada i amb la finalitat de generar polèmica. Griefing: Wow Oro Gratis pagam al compte. Protocol D'acció: PREVENCIÓ(estratègies) DETECCIÓ (sospita /coneixementManifesta canvis en les pautes de menjar: sovint hi ha Disminució de les ganes de menjar i pèrdua de pes, son,quequeig) (Expressa Canvis sobtats d’humor, d’estats d’ànim o de comportament.Presenta trastorns Emocionals ) VALORACIÓ (si o no)INTERVENCIÓ.(suport,protecio, Actuació famílies)(castig, expedient disci,mesures educatives) Usuaris i Contrasenyes, fromacio alumnat,informar pares)  Copyright(Protecció referida A l’explotació comercial de l’obra.)Copyleft(Permís De lliure distribució de còpies i versions modificades d’una obra o treball Exigint la mateixa preservació de drets en l’obra derivada o distribuïda)Creative Commons (Modalitat de copyleft Que ofereix alguns drets aterceres persones sota determinades condicions. Autor 1 modificar pero citar i no es pot vendre) Competencia1: Heu de fer una entrada al blog que mostri diferències entre el passat i el moment actual de la nostra localitat. Per fer-ho, heu de trobar evidències de com era fa uns anys i comprovar com és ara en algun aspecte, pot tractar-se d’edificis, vies urbanes, estacions. Competencia 2: (A l’escola hi ha instal·lada una petita estació meteorològica)Durant el curs s’encarrega a l’alumnat de 6è que faci un recull de les dades obtingudes amb aquests instruments perquè elabori un informe que serà penjat al blog de l’aula.Competencia 3: Cadascun de vosaltres ha de realitzar una entrada en el blog de l’aula que aplegui el recull dels trets més significatius i representatius dels vostres països o localitats d’origen. En aquesta entrada heu d’incorporar:(audio,vídeo, editor de text, foto) Competencia 4: Heu de seleccionar un conjunt de pàGinés web que donin resposta a aquestes tres qüestions:Què passa amb les palmeres de la localitat?– Qui o què és el responsable del problema?– Com es pot resoldre el problema?Cal, doncs, que feu una cerca a Internet seguint els acords presos a classe i feu un document, que compartireu amb mi, on expliqueu tot el procés. Competencia 5: Tractament inform Competencia6: Heu de crear un espai digital Competencia7:Com cada any els alumnes de 6è fareu un viatge de fi de l’educació primària. Aquells de vosaltres que tingueu alguna proposta l’heu de fer al fòrum de l’escola tot obrint un nou fil de conversa. Competencia8Hem creat un wiki per presentar la nostra ciutat o comarca als mestres que vindran de la resta d’Europa. En aquest wiki, cada grup hi teniu una pàgina assignada.

Entradas relacionadas: