Cracio d paraules

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

 

formació de noms

noms derivats de noms

derivació amb sufixos valoratius.

derivació amb altres dipus de sufix: colectius, ofici, lloc, objectes, arbres, doctrina, cop, lloc amb jurisdiccio, accio propia, periode de temps

noms derivats dadjectius --> noms abstractes.

noms derivats de verbs--> resultat de laccio verbal

formació d'adjectius

adjectius derivats de noms--> gentilicis, caracteristica, pertinença

adjectius derivats dadjectius--> tendencia, valoratius, superlatius.

adjectius derivats de verbs--> qualitat, aptitud, possibilitat

formacio de verbs

verbs derivats de noms--> posar en acció alloc que expressa el radical

verbs derivats d'adjectius.--> tenir tendencia a alguna cosa

verbs derivats de verbs--> diminutius, argumentatius.els prestecs

base comuna i constitutiva de la llengua.

restes de les llenguas anteriors--> substrat

aportacions posteriors---> causes linguistikes: necesitat dincorporar un mot per denominar una cosa abans inexistents

causes no linguistiques--> contacte fronterer entre llengues, adstrat.  --- conquesta dun territori, superstrat.  -- cupremacia econòmica o cultural

Entradas relacionadas: