Criteris de la veritat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

 
2.1. L’avaluació contínua i diferenciada mat dl currículum. Els objectius i les compet bàsiques, indiquen el sentit general progressar 2.2 Pq l’avaluació sigui contínua, s’han d’establir pautes x a l’observació sistemàtica i el seguiment d alumn alproc d’apren. 2.3L’avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador i orientador del proc edu, i la info q proporciona millorar els aprenentatges d lalumnat sinó tmb els processos d’enseny emprats i la pràctica docent. 2.4Els referents x a laval sn l’assoliment de les compet bàsiques i els criteris d’aval de ls mat. 2.5Els centres docents han dincloure en el seu projecte educatiu els criteris generals adoptats respecte a l’avaluació 2.6Ls programacions han di els criteris d’avaluaciói ls act d’avaluació i de recuperació previstes. 2.7L’avaluació final relació amb els criteris d’avaluació establerts x al curs. 2.8Els centres docents públics els criteris d’avaluació concretats en el projecte educatiu i els que s’aplicaran en l’avaluació dels aprenentatges, i tmb els criteris per decidir si l’alumnat passa de curs; així mateix, els centres han d’informar les famílies i els alumnes d’aquests criteris.

Entradas relacionadas: