Cròniques històriques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,75 KB

 

Les quatre grans cròniques catalanes: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. Entre finals del s XIII ial llarg del XIV. Son magnifics documents que ens informen sobre els regnats d'una serie de reis catalans de l'edat mitjana i mostres excel·lents de les possibilitats literàries i lingüistiques de la prosa en llengua catalana despres de la aportació de Ramon Lull.

Les cròniques dels reis: Les cròniques del rei Jaume I el Conquerido (s. XIII) o Llibre dels feits i la del rei Pere el Cerimoniós són memories personals dels reis. No deixarem de trobar-hi una remarcada intenció propagandística, també resulta molt valorable el retrat que ens arriba dels dos monarques. Jaume I: és un personatge entès i habil en les activitats guerreres, plenament inmers encara a l'epoca feudal i alhora ens comunica un entusiasme vibrant i exaltat a través de la utilització de la primera persona que l'apropa al to èpic. Pere el Cerimoniós: es un rei orgullós i calculador, propi d'un altre temps en que la politica s'imposa en totes les activitats del monarca. La fi de l'etapa feudal i la consolidació i imposició de la crònica. Hi trobem, la influencia de la cancelleria reial que dóna a l'obra del rei un caractes mes documental mes eixut, potser mes elaborat però sense cap concesió epica.

Les cròniques de Bernat Desclot i de Ramon Muntaner: En el terreny mes estrictament literari, cal subratllar la importància de les cròniques de Bernat Desclot(s.XIII) i Ramon Muntaner(s. XIV). Bernat Desclot: prop de la figura de l'historiador que vol explicar-se de manera ordenada i raonada dóna protagonisme a la dinestia reial de Barcelona i ens amaga la seva personalitat d'escriptor. Ramon Muntaner: es fa present de manera contínua en les pagines de la seva crònica, dedicat amb entusiasme a comentar-nos l'época expansionista catalana per la mediterrània. I es la presència testimonial en tot allò que explica el factor bàsic de la crònica de Ramon Muntaner.

Entradas relacionadas: