Croniques d'un rei

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,83 KB

 

rúFOL: núvol i fred que amenaça pluja o tempesta.

cap de boira: cap de núvol, núvol fragmentat del qual cau una gotellada.

Casa de la ciutat: ajuntament.

Gernació: multitud de gent.

Agombolat: acomodat.

estampida: en contacte.

eixí: sortí.

avinentesa: ocasió, oportunitat.

testes:caps.

corrua: filera de persones, animals, cotxes que avansen un darrere l'altre.

absoltes: oracions que es diuen o es canten per als difunts.

currulla: plena a vessar.

GÈNERES Periodístics:INFORMATIUS I D'OPINIÓ.

periodisme es informar sobre fets de l'actualitat.

generes:

informatius_informen dels fets de l'actualitat

D'opinió: interpreten dels fets de l'actualitat.

EL SINTAGMA NOMINAL I VERBAL.

subjecte(sn) o predicat(sv)

sn: el sintagma nominal es un conjunt de paraules entorn d'un nucli nominal, que pot anar acompañat d'un determinant i de complements del nom: nen petit, la pantalla..

sv:magraden els macarrons, es amable..

PREFIXOS: partícules que posem al davant d'un lexema per formar una paraula derivada, per tant, aporten un nou significat.Fer: desfer, refer..

DIERESI:exepcions: mai, país, raïm, traïdor, anti- contra- semi- re- -isme -ista actuï, agraïa, agraíem, reduís, reduïsim, produït.

LES CRONIQUES: segles XIII i XIV sescriuen en catala cuatre croniques, narren el regnat dels reis catalans i les seves gesteses polítiques i militars. Donen a coneixer les formes de vida en aquelles terres de la corona catalanoaragonesa. Les 4 croniques son: el llibre dels fets  de Jaume I(1274)// El llibre del rei en pere de Bernat desclot(1288)// la crònica de Ramón Muntaner (1325)// la cronica de Pere el cerimoniós(1385). Aqestes croniques responen al interes per explicar els fets historics i justificar les actituds dels governants, per tant tenen una finalitat informativa i propagandística a l'hora.Sasemblen a les nobeles d'ara.

LA PROSA MEDIEVAL: la concepsio de la vida fins al Segle XIV a estat entrada en la idea de Déu i en el sentit religiós, entrara en crisi amb l'humanisme que comensara a posar el centre de gravetat en lesser huma.La prosa del Segle XIV es una literatura didactica i reliiosa que acusa la crisi de valors de l'epoca i promou l'adoctrinament religiós i moral.

TEMA 4

esclofollar:treure la closca, embolcall

al caire: a pun de caure.

auguris.Presagis, prediccions.

ineludible:no es pot passa per alt.

futurible: permet preveure futur.

coordenades: magnituts.

NOTICIA: que? Qi? Quan? On? Com? Pqe?

SUSTANTIU:nom

abstractes//concret_individual//colectiu_propi//comú.

genere i numero.

SUFIXOS:-et-eta-ot-ota-alla-arro-as-assa

L'HUMANISME:finals de XIV neix l'humanisme renovellament de les idees.Te l'esser huma com al centre d'interes de la vida. Defensaven el dret a pensar lliurement  i observar el mon de manera critica.

Bernat metge: va ser un secretari de la cancelleria que va destacaram les seves obres,

Entradas relacionadas: