Crosby qualitat

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

 
iniciadors a la qualitat:Joseph M. Juran,A. Feigenbaum,philip b. Crosby,W.E. Deming i genichi taguchi.principis de qualitat:-la satisfacció de necesitats i expextatives dels clients.-el mínim cost associat, vinculat a una utilització eficient dels recursos.-el recurs a la millora contínua com a mètode.-l'aplicabilitat a tots els procesos i activitats.-la necesaria implicació i participació de totes les persones de l'organització.etapes de qualitat:-inspecció de la qualitat.-control de qualitat.-asegurament de la qualitat.-qualitat total.classe:és una categoria o grau, atribuit a productes,instal·lacions o serveis, que tenen un mateix us pero diferents requisits per a la qualitat.diferents aspectes de la qualitat:del producte, del disseny,de la conformitat,del proces de fabricació,dels proveidors,del servei al client i del funcionament.fiabilitat:és l'aptitud d'un producte o instal·lació de realitzar la seva funció sota unes condicions establertes i durant un període de temps determinat.acreditació:és el procediment mitjançant el qual un organisme acreditat avalua i declara la competencia tècnica d'un sol·licitant.enac:és l'entitat d'acreditació espanyola.normalització:és l'activitat propia de donar solucions d'aplicació repetitiva a problemes que provenen essencialment de les esferes de la ciencia, de la tecnica i de l'economia.inspecció:és l'acció de mesurar, examinar o assajar una o diverses característiques d'un producte.prova o assaig:és la determinació d'una o més característiques d'acord amb un procediment.calibratge:consisteix a determinar la desviació i la incertesa d'un instrument o equip de mesura.certificació:consisteix en el fet que un organisme o entitat de certificació testifiqui que un producte o servei s'ajusta a determinades normes o especificacions tècniques.La marca AENOR de producte certificat garanteix que un producte s'ajusta a determinades normes UNE.


acreditació:és el procediment mitjançant el qual un organisme acreditat avalua i declara la competencia tècnica d'un sol·licitant.enac:és l'entitat d'acreditació espanyola.normalització:és l'activitat propia de donar solucions d'aplicació repetitiva a problemes que provenen essencialment de les esferes de la ciencia, de la tecnica i de l'economia.inspecció:és l'acció de mesurar, examinar o assajar una o diverses característiques d'un producte.prova o assaig:és la determinació d'una o més característiques d'acord amb un procediment.calibratge:consisteix a determinar la desviació i la incertesa d'un instrument o equip de mesura.certificació:consisteix en el fet que un organisme o entitat de certificació testifiqui que un producte o servei s'ajusta a determinades normes o especificacions tècniques.La marca AENOR de producte certificat garanteix que un producte s'ajusta a determinades normes UNE.

Entradas relacionadas: