Crossa lingüística

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 984 bytes

 
l'adequació: es adequat si fa servir el registre formal o informal i si el document respon a la seva finalitat. la coherencia: ha de tenir un tema central que es el fil conductor i conte la informació ben estructurada. la cohesió: ha de tenir totels les frases ben relacionades i els elements son pronoms elisions sinonims, conjuncions, enllaços, adverbials. la correcció lingüística: respectar les regles morfologiques, sintantiques, lexiques i ortografiques cal evitar els barbarismes.

Entradas relacionadas: