Culeta 1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,59 KB

 

LPIDS:son biomolècules formades per C,O,H.Substàncies heterogènies(diferents entre elles).
Característiques: -son totes insolubles en aigua -són solubles en dissolvents orgànics.
Classificació:
-

SAPONIFICABLES(tenen àcids grassos a la seva composició,es poden saponificar)-acilglicèrids,ceres,fosfoglicèrids,esfingolípids.
-INSAPONIFICABLES(no tenen àcids grassos,no poden saponificar)-terpens,esteroides,prostaglandines.
ACIDS GRASSOS(són cadenes hidrocarbonades amb un grup carboxil en una punta).Generalment tenen un nombre parell dàtoms de C(entre 14 i 22).Els mes nombrosos tenen 16 o 18 àtoms de carboni.Els enllaços entre C poder ser:COBALENTS SENZILLS(àcids grassos saturats),ALGUN ENLLAÇ DOBLE(àcids grassos insaturats)

Punt de fussió:depèn de si són saturats o insaturats i de la longitud:SATURATS(punt de fusió mes alt),MES LLARG(punt de fusió mes alt).Quan es troben en un medi aquos el carboxil es troba ionitzat,això fa que atregui molècules dH2O.La resta de la molècula,que es hidrocarbonada,es hidròfoba.

                               -Hidròfila(atracció per laigua)
                               -Hidròfoba(fuig de laigua)

Degut al comportament amfipàtic els àcids grassos poden formar capes superficials o micel·les

L'esser humà pot sintetitzar els àcids grassos saturats i els monoinsaturats(es diuen NO ESSENCIALS).No pot sintetitzar els que tenen més dun doble enllaç.Es diuen ESSENCIALS(no els podem fabricar a partir de res,els hem dingerir amb la dieta)
Exemples dàcids grassos: -SATURATS(tots els enllaços covalents són senzills) -ac.mirístic,ac.palmitic,ac.esteàric,ac.araquídic.
-INSATURATS(tenen algun doble enllaç) -ac.oleic.Ac.linoleic,linolènic,araqidònic(els tres són essencials perque no els podem sintetitzar)

LIPIDS SAPONIFICABLES
-ACILGLICÈRIDS=greixos neutres.Esters de la glicerina amb àcids grassos.Segons nombre:


 LIPIDS SAPONIFICABLES: liquids:olis,semisòlids:mantegues,sòlids:seus.
Funcions acilglicèrids:serveixen daïllant tèrmic,serveixen de protecció dorgans,a la hipodermia de la pell sacumula greix,els greixos tenen menys densitat que laigua(si es barregen aigua i greix el greix sura),barrejant-se amb sosa en resulta una barreja de sabó i glicerina.


 


-CERES:formades per l'esterificació d'un àcid gras amb un alcohol monohidroxilic(un sol OH),tenen una funció protectora perquè son impermeables,es poden trobar protegint fulles(fulla de l'alzina:te la part de dalt lluent perque es la cera,que fa de capa impermeable),en fred les ceres son dures(protecció millor) i en calor són modelables.

-Cera de les abelles:molècules d'àcid palmitic esterificades amb alcohols monohidroxilics(26-32)

-Lanolina:es la cera de les abelles i de les orelles.Barreja de cera,àcids grassos i més substàncies=SERÚMEN(la cera de les orelles te funció protectora)

-FOSFOGLICÈRIDS=(fosfolípids/glicerifosfàtics):el terme fosfolípids no es gaire correcte perquè hi ha altres lípids que porten fòsfor i no tenen les característiques dels fosfoglicèrids.

Composició:glicerina, 2 àcids grassos: 1 saturat(esterificat OH del 1º C de la glicerina), 1 insaturat(esterificat OH del 2º C de la glicerina).De vegades són els dos saturats. 1 àcid ortofosfòric(esterificat OH del 3º C de la glicerina).

Els fosfoglicèrids tenen: un cap polar(HIDRÒFIL), 2 cues apolars(HIDRÒFOBES)

A les membranes cel·lulars formen bicapes

Entradas relacionadas: