Currículum en el primer cicle d'educació infantil

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 
1. Quina diferencia hi ha entre els “ensenyaments mínims” i el “currículum
d’Educació Infantil”? (0.5p)
Els ensenyaments mínims venen donats per el ministeri d’educació, i és igual per totes
les comunitats autònomes, d’aquesta manera asseguren la homologació del títol. El
currículum és més precís i és diferent en totes les comunitats autònomes, conté els
ensenyaments mínims més uns de més precisos i adaptats. El currículum es del 1r
nivell de concreció.

2. Escriu els elements del currículum de l’etapa d’Educació Infantil, tenint en compte els dos cicles que el configuren. Especifica cadascun d’ells amb els seus elements.
(1.5p)
1r cicle: capacitats (8) / continguts (3 àrees) / objectius (8)
2n cicle: Continguts (àrees) / capacitats (8) / objectius (10) / avaluació (10)
En l’etapa d’Ed. Infantil diferenciem dos cicles, i en cada cicle els elements del currículum varien.
En el primer cicle, tenim 3 elements, les capacitats, que seran les mateixes que el segon cicle i hi ha 8. Els continguts que es divideixen en 3 àrees: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatge. I per últim els objectius que variaran en la segona etapa, en aquesta 8
En el segon cicle, s’incorpora un element, l’avaluació, i que la componen 10 aspectes.
Els continguts i les capacitats seran les mateixes que el primer cicle, però els objectius s’adapten al cicle i canvien, hi ha 10

3. Quin sentit té el desplegament curricular?. I com es materialitza o en què consisteix? (1.5p)
És el procés d’adaptació, adequació i contextualització del currículum fins a la seva aplicació efectiva a l’aula. El currículum constitueix el Març i la base de successius nivells d’elaboració i concreció curricular, que emana la legislació estatal fins a concretar-se a la feina de l’aula. Es materialitza en tres nivells de concreció per adaptar-se a les característiques singulars de cada centre i cada aula. D’aquesta manera, els diferents elements que componen el currículum –objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació- adquiriran una dimensió més precisa a mesura que el nivell de concreció sigui més específic.

Entradas relacionadas: