Dadaisme literatura catalana

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 
Aquest terme Designa una sèrie de moviments artístics i literaris sorgits a Europa vers el 1919. La fi de les avantguardes és assenyalada simbòlicament l’any 1940, en què Els nazis dissolgueren els grups de París.L’origen de les avantguardes cal Buscar-lo en la crisi dels valors culturals i ideològics establerts, que havien Conduït la humanitat a la barbàrie que suposava la primera Guerra Mundial. Les Conseqüències d’aquesta crisi foren el trencament amb la cultura tradicional, L’actitud de revolta  i la recerca de Noves formes d’expressió.Característiques: diversitat de corrents (expressionisme, Cubisme, Futurisme, Dadaisme, Creacionisme, ultraisme, Surrealisme....). Els moviments avantguardistes que Més influïren en la literatura catalana són també els més importants; Cubisme, Futurisme, Dadaisme i Surrealisme.Temàtica:Maquinisme. El Futurisme incorpora a la literatura temes de la vida industrial, Especialment l’exaltació de les màquine,els objectes fabricats en sèrie, la descoberta de noves tecnologies i la Velocitat.Bel·licisme. Potencia la figura de l’heroi-poeta, que reflecteix l’inconformisme, la lluita I l’aventura. Els personatges són pirates i corsaris, lladres, mariners de Guerra, aviadors, esportistes...Esports. Atracció per la competició esportiva,vista com una lluita, I per la figura de l’esportista, un nou tipus d’heroi.Subconscient. El món dels somnis esdevé un camp temàtic nou i inesgotable per a L’experimentació literària. La seva incorporació comporta la valoració del Vitalisme irracionalista, l’absurd, l’atzar.Tecniques:Collage,Cal·ligrama,Paraules en llibertat,Supressió parcial dels signes de puntuació; ús d’espais en blanc.  

Entradas relacionadas: