Dades complementàries Currículum

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 
els textos administratius son els que adrecem a una institució, una empresa o un organismo oficial o que es redacten dins d´aquest. Finalitats comercials, professionals o d´informació. SOL.LICITUD-- reflectim per escrit una demanda sobre una materia que inicia un procediment administratiu. Dades personals, exposició de motius, sol.Licitud, signatura, lloc i data, documents adjuntats, entitat a qui s´adreça.CURRÍCULUM--document on es detallen les nostres dades personals, els mèrits academics i professionals que han de valorar per a aceptar-nos.Títol i fotografía, dades personals,dades acadèmiques, dades professionals, altres dades,signatura,lloc i data de redacció del document.CONVOCATORIA--informa del organismo que la promou, del lloc, la data i els continguts de la reuníó.Identificació, text de la convocatoria, ordre del dia, càrrec signatura i nom i cognoms, documents adjunts.

Entradas relacionadas: