Dades complementàries Currículum

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,12 KB

 
El currículum es un document on consten les dades necesaries per a discernir la idoneitat de un candidat per accedir a un lloc de treball, carrec..Etc. Consta de una estructura fixa: -Els fets si han de presentar en forma de punts, manera objetiva i neutra, sense valoracions personals, amb una gran concisió i una sintaxis gairebé telegráfica. La infor a de ser exacta i comprobable. La infor es millor de actual a + antic - Cal valorar be quines informacions cal incloure, tenint en compte del lloc al qual optem -En Altres Dades es poden consignar aquells aspectes k donen la idea del carácter del candidat, sempre k guardin relació amb la plasa a la k s'aspira -Per el k fa a les dades academiques habitualment s'ometen les titulacions inferiors, si haura de posar la nota d'acabament i d'inici i la qualificació -Per la seva importancia, el coneixement de idiomes es mereix un apartat situat al final del document -També son cada cop + valorats els coneixements informaticsEntradas relacionadas: