Dades "primaries"

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,16 KB

 

Per garantir la seguretat de la informació cal:

-Confidencialitat (La confidencialitat garanteix que la informació només serà coneguda per les persones autoritzades)

-Integritat (La informació es manté sense modificacions o omissions no autoritzades)

-Disponibilitat (Garanteix que la informació pot ser consultada per una persona autoritzada en el moment en què ho necessiti)

El pla de seguretat de l’empresa ha de contemplar aquests punts:

Prevenció:Aplicar barreres davant de possibles atacs o incidents.

Reacció:L’empresa ha d’estar preparada per a reaccionar de seguida davant d’un incident, aturar-lo i minimitzar les conseqüències.

Restauració:Tornar a posar en marxa els serveis afectats per a que l’activitat de l’organització retorni a la normalitat.

Investigació:Buscar l’origen de l’incident i resoldre la fallada de seguretat per a evitar que torni a passar.

Sistemes d’arxivament o classificació

-Ordenació alfabètica.

-Ordenació numèrica.

-Ordenació cronològica.

-Ordenació geogràfica.

-Ordenació temàtica.


Les bases de dades són fitxers informàtics preparats per a guardar dades de manera estructurada.

- Les taules. 

Les dades apareixen organitzades per camps i registres.

- Els camps clau.

Contenen informació única per a cada registre

- Els formularis.

Fitxes que presenten la informació relativa a cada registre.

-Els informes. Presenten els registres de les bases de dades segons l’estil de cada organització.Entradas relacionadas: