Daniel serrallonga

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,46 KB

 
1. Comprensió lectora 
1.1. L’accés és la possibilitat d’anar o d’entrar en un lloc, la deambulació és la possibilitat de circularhi, i la permanència és la possibilitat de quedar-s’hi. 
1.2. Exemple: No es pot impedir cap de les coses que mana aquest llei emparant-se en el dret 
d’admissió (o bé: El que ordena aquesta llei passa per sobre del dret d’admissió en els espais d’ús 
públic). 
1.3.   A) C 
b) C 
c) F 
d) F 
e) C  
1.4. La resposta correcta és: subjectivitat 
1.5. La resposta correcta és: els espais següents 
1.6.1.  Daniel Serrallonga guanya... 4
Serrallonga vol constituir... 2 
Armengol i el narrador... 5 
Daniel Serrallonga munta...  1 
Daniel Serrallonga es casa... 3 
1.6.2.   A) Salvador Valldaura 
b) A París 
c) El professor de piano 
d) Pilar Segura (una cupletista del Paral·lel) 
e) Una tórtora 
2. Expressió escrita 
2.1. Exemple: Ningú no pot exigir res a canvi, als que fan servir gossos d’assistència, per poder entrar 
en algun lloc.  
2.2. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i criteris generals 
d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de Llengua catalana i literatura i Llengua 
castellana i literatura per a les Pau 2010” que es troben penjats al web (vegeu especialment l’apartat 
4. Barem de correcció dels escrits, d’aquest darrer document). 
2.3. Exemple: 
— Diumenge passat vam voltar, tot passejant amb els gossos, l’estany de Banyoles. 
— Aquest any, l’associació de pares de l’institut organitzarà una visita al pantà de Mequinensa. 
— A mi m’agrada moltíssim banyar-me a les gorgues d’aquell riu quan fa tanta calor que no es 
pot suportar. 
— Aquest estiu passarem tres setmanes navegant pels canals del sud de França.  

Entradas relacionadas: