Davallada en la literatura culta catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,8 KB

 
Davallada de la literatura catalana. Consequiencies:-Castellanització de l'aritocracia dels antics territoris de la corona d'Aragó.-Perdua del poder de la burgesia catalana.Aixo va afavorir l'oposició entre l'aristocracia castellanitzada i el poble.-Utilització freqüent del castella en la literatura culta.-Entrada de castellanismes en la literatura culta.-Perdua de la consciencia d'unitat entre els diferents territoris de parla catalana.| Al llarg d'aquests tres segles les classes populars no deixaren d'utilitzar la llengua catalana.La crisi afectava el seu us en la literatura culta. Renaixement s.Xvi.Va suposar la revalorització de la cultura classica grega i llatina.Per aixo el van considerar un període barbar i el van batejar amb aquest nom.Es un moviment que va néixer a Itàlia al Segle XV am el precedent de l'humanisme que tenia Dante Petrarca i Bocaccio.Va tenir una gran rellevancia en les arts plastiques amb Michelangello Buonarroti i Leonardo da Vinci.Els renaixentistes van inaugurar un període centrat en l'esser huma.Barroc s.Xvii. Va ser un moviment antitètic al Renaixement, posava de manifest tensions i contradiccions de la condició humana:per exemple la ocnsciencia de la brevetat de la vida o del caracter efímer del plaer.Aixo porta a l'us de la satira.Totes aquestes característiques van portar els barrocs a remarcar els contrastos: la vida i la mort,el lirisme i la burla. El Barroc va tenir un fort accent espanyol. Pintors com Valdes Leal i escriptors com Lope de Vega.El Segle XVII es va iniciar amb les obres de Shakespeare i Cervantes. Il·lustració s.Xviii.La ilustracio torna a suposar la confiança en el progres i la Raó, la seva manifestació mes característica en el camp de les arts es el neoclasicisme. Es un moviment frances que va culminar amb la revolució del 1789 i la fundació d'una democracia burgesa basada en la separació entre els poders executiu,legislatiu i judicial.La literatura tenia una funció basicament didactica i ideologica: difonia tant els coneixements propis del moment com les idees del liberalisme,en contra de l'absolutisme polític i el dogmatisme religiós. Voltaire(contes filosofics) Diderot i D'Alembert (enciclopedia)

Pere Serafí ranaixement.Va morir als voltants del 1566, va utilitzar formes poetiques propies del Renaixement com el sonet.Frances Vicent García Barroc.Conegut com el Rector de Vallfogona (1579/82,1623).Posa l'accent en l'humorisme gruixut i volgudament exagerat que passa per la burla i per una certa tendencia escatologica, també es autor de sonets d'un gran lirisme.Francesc Fontanella, Barroc.Es autor d'una serie de sonets i de l'obra teatral "lo desengany".Baró de Malda,ilustracio.Rafael d'Amat i de Cortada(1746,1819? Es autor d'una vasta obra en prosa,en seixanta volums,anomenada "Calaix de sastre".Joan Ramis i Ramis, il·lustració.(1746,1819) es exponent del teatre Neoclàssic menorquí. Es conegut sobretot per "Lucrecia",obra escrita en versos alexandrins.La literatura popular.Característiques:-La literatura popular, normalment anonima,presenta sempre una evolució mes lenta que la culta;per aixo es mes difícil de data. -Pel que fa al teatre,en aquests tres segles es va continuar la tradició de l'entremès medieval anomenat sainet al Principat.-En poesia hi havia una gran varietat de generes:nadales,corrandes,goigs i els romanços com ara "El comte Arnau o els romanços de bandolers.Mantenia unes certes constants com ara el vers d'art menor,la rima assonant i les repeticions.-En prosa cal destacar les rondalles i les llegendes.

Entradas relacionadas: