Ddd

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,78 KB

 
--Pas polar(Yp) Es la distancia que hi ha entre els eixos del dos pols continuos
--Ample (Yk) de bobina es el numero de bobines que hi ha entre una bobina
--El lliscament es el retar que hi ha entre el rotor i el estator
--Que es comprova amb el càlcul del número de ranures per polo i fase (Kpq)?
Si el bobinat es pot fer o no es pot fer
--Que és l’amplitud de grup? En quin tipus de bobinats s’utilitza?
-Es el numero de ranures que queden entre els costats activiu de la bobina mes petita del grup i que serà ocupada per altres grups diferents.
-Amb els bobinats concèntrics
--Com definiries l’ample de bobina i quina relació té amb el pas polar?
En els bobinats imbrincats d’una capa el ample de bobina a de ser senar o impar així doncs si es impart el ample de bobina que de impar però si el pas polar es par forçosament em de escurça el valor de bobina a un valor impar
--Quines dades són necessàries per confeccionar l’esquema d’un bobinat concèntric d’una capa?
- Concèntric o imbrincat
- Numero de ranures
- Numero de pols
- Com el connectarem (per pols conseqüents o per pols)
- Numero de fases
--Per que es produeix l’engegada d’un motor monofàsic?
Perquè arranqui un motor monofàsic el que fem es produir un desfasament ja sigui fican-hi un condensador que el desfasament sira de 90º o també el podem produir aquest desfasament amb un bobinat auxiliar que ens provocaria un desfasament entre 80º a 85º.


Clasificación dels motors asíncrons de corren alterna

--Que es fa quan el pas d’un bobinat imbrincat d’una capa té un valor parell?
Que l’hem d’ escurça forçosament perquè sigui inpart, escurçarem a 1 o 3
--Que passa quan en un bobinat imbrincat de dues capes el pas polar té un valor senar?
No pase res perquè pot ser tant par com impar i es pot escurça quan es vulgui o sigui necessari.
--Com es soluciona un bobinat concentric d’una capa quan el número de bobines per grup te una unitat més de mitja?
Es formen grups, de la mateixa fase, de tres bobines i dos bobines alternativament i el nombre total de bobines de una fase (Bf) será el valor de numero de bobines per grup pel nombre de grups.
--Que és un bobinat de connexió Dahlander? Com es distribueixen els grups de bobines?
Es un motor que te 2 velocitats això s’aconsegueix mitjançant uns canvis de conexió internes i disposen cada fase de bobines en dos meitats. La relació de velocitats diferents que es pot obtenir mitjançant la commutació de polaritat es de2 :1
La connexió dels grups es farà per pols entre els grups inpars.
Connectats els grups pars i inpars per tancar el bobinat es connectaran amb meitats, units el final del últim grup impar amb el següent grup par.
Una polaritat es formarà aplicant la entrada de corrent en els principis de fases. Els finals de fase siran les sortides.
L’altra polaritat es formarà aplicant l’entrada de corrent als punts mitjans els principis i els finals dels mateixos seran la sortida de les fases.

Entradas relacionadas: