Dddddddddddd

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,85 KB

 
 RESPNSABILITAT CIVIL:(contractual i extra contractual)
Responsabilitat civil: el dret a poder demanar una indemnització quan s’ha causat un d’any i no tens l’obligació de suportar-lo.La persona perjudicada es qui te dret a demanar responsabilitats civils, i qui ha causat el dany es el responsable civil, qui ha de pagar l’ indemnització.
CONTRACTUAL:Quant deriva de un contracta, es a dir que entre la persona que causa el dany i el perjudicat existeix un contracte
EXTRA CONTRACTUAL:
Es aquella que es genera quant entre el perjudicat i el causant dels danys no existeix cap relació contractual. Aquesta responsabilitat extra contractual esta regulada
ART 1902 i següents del codi Civil i diu:aquella persona que causa un dany a un altre a través d’una acció o omissió, si hi ha culpa o negligència, ha de respondre del dany causat”
Una persona no te l’obligació de suportar els danys causats per una altre persona.
La responsabilitat extra contractual:
2.1 civil:
té l’origen a un acte il·lícit que no sigui considerat un delicte o falta, segons l’article 1093 C. Civil s’aplicaran les normes de responsabilitat civil article 1902 C. Civil i següents
2.2 Penal:
té l’origen a un delicte o falta, segons l’article 1092 C. Civil s’aplicaran les normes de responsabilitat de l’article 109 i següent C. Penal
SISTEMA DE RESPONSABILITAT CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:
Responsabilitat subjectiva (per culpa):
Qui causa el dany ho fa amb negligència o culpa (dany imputable)Responsabilitat objectiva:Es produeix sense culpa el dany l’ha causat una determinada persona i ha de respondre amb independència, si h actuat o no amb diligència. Es dona en molts pocs casos i en els que es dóna es perquè la persona que ha de respondre de forma objectis obté un lucre molt important amb una activitat de reis
Tant en la responsabilitat subjectiva com en la responsabilitat objectiva s’ha de poder demostrar que hi ha hagut un dany i el causant d’aquest.
ART 1902:S’ha de demostrar la culpa o negligència però de vegades es molt difícil acreditar-ho perquè el perjudicat no té els mecanisme de prova necessaris per la acreditació. Aquesta prova va ser considerada com un PROVA DIABOLICA per la jurisprudència i per això va fer una inversió de la càrrega de la prova.
Inversió de la càrrega de la prova: la culpa es presumeix i qui ha causat el dany ha de demostrar que ha actuat amb la deguda diligència.
ART 1903:Fa referència a la responsabilitat extra contractual per fet aliè ( quant una persona respon pels danys que ha causat un altre)
Els empresaris respondran per els actes dels seus dependents en l’exercici de les seves funcions, si l’empresari demostra que ha actuat amb la deguda diligència es podrà exhumi de la seva responsabilitat.
IN ELIGIENDO: no has escollit el treballador adequat
IN VIGILANDO: no es prenen mesures per evitar el dany que ha causat el treballador

Entradas relacionadas: