Decadencia de la literatura catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 
arrande la tronitzacio de ferran d'Anglaterra amb l'ajut dels valencians comença la preminènça de València respecte la ciutat de Barcelona. Catalunya perd esplandor i entra en una profunda decadencia sobretot pel que té a veure amb la guerra dels remenses. El vet de Catalunya per començar amb l'atlàntic fá que la corona ctalano-aragonesa s'expandeixe cap a la Mediterrània i aquest fet provocá la conquesta de Nàpols, corsega ,sardenya, malta, i també per defensar-la dels turcs.

decadencia:terme utilitzat pels homes del s.XIX per definir el període que abasta el s.XVI-II-III i principis del XIX en que la literatura catalana pateix una devadalla important quan a producció i qualitat de les seves obre. Aqest fet va ser provocat per la castellanització de la cort, les constants guerres al principat, l'inici del bandolerisme... I concretament 1715 amb el decret de nova planta s'aboleixen les institucions, les lleis, la llengua, i s'acaba el dret catalàp

Entradas relacionadas: