Definició emprenador

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 
Emprenador: Es una persona que aplicant les seves capacitats converteix una idea en un projecte economic, com per exemple una empresa o una organització social, i això li genera beneficis. Innovació: proces creatiu q comensa amb un descobriment de nous coneixements i acava amb el desenvolupament d'un servei o producte. graus: innovació incremental: afegir valor a productes ja existents mitjançant canvis. I radical: desenvolupar un nou producte que no existia. Tipus: I de producte: es centra en les característiques del propi producte. Requereix tecnologia i recuros materials. I de proces: Es pensar sobre la forma de fer les coses. Tipus emprenador: Intrapreneur: es l'emprenedor dependent, ell aplica les innovacions pero no es el empressari. Entrepreneur: es l'emprenedor indepentent, aplica les innovacoins a la seva empresa i ell es em empressari. Entrepreneur tipus: Artesa, familiar,administrador, oportunista. / economic, social,tecnologic, polític./ característiques del emprenador: capassitats: tecnica, d'analisi, administració/ qualitats: creativitat, confiança en els objectius, propensió al risc, autoconfiança i autocritica, organització, persistencia, interacció social, honradesa, capasitat de treball. IDEA: projecte, o somni que vols portar a termne/ intenció de fer una cosa. Avaluació de la idea: pensar a on ens portara aquesta idea i ferne una avaluació. Les fonts d'idees es busquen./ Pla personal previ: es fa quan posem en marxa un projecte emprenador. te dos parts: analisi d'un mateix( de com es un mateix i si els demés el veuen igual) i el projecte emprenador: Projecte professional: es la definició desl objectius professionals, decidint que es vol fer i calculant les possibilitats de dur-ho a terme. Projecte emprenedor: es la definició d'un pla personal que pretén asolir abjectius empreserials mitjançant la planificació i el desenvolupament d'un pla d'empresa.

Entradas relacionadas: