Definicions cat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,18 KB

 

Penedir-se: saber greu d'haver fet o deixat de fer alguna cosa.

Grimpadora: que s'enfila ajudant-se de les mans.

Desplaure: no plaure, no agradar.

Recònditament: fer alguna cosa de manera oculta.

Llavor:  Germen.

Esclat: acció de reventar amb soroll i projecció de fragments.

Zumzeig: Moviment alternatiu i repetit de pujada i baixada, com el de les ones, d'una cosa que fimbra.

Brot: Branqueta tendre, en fase de creixença, novellament originada a partit d'una gemma.

Boinor: Remor sorda i contínua que mou una abell, una multitud de persones etc.

Arrapar-se: Llevar, emportar-se, arrabassar.

Esquerdar: Fer una esquerda en un cos dur (obertura longitudinal)

Rebrot: Brot nou.

Nosa: Cosa que, amb la seva presència, dificulta una acció.

Manyoc: Porció de fils, cabells etc, que poden ésser engrapats amb una mà.

Tija: Òrgan de les plantes superiors, de forma generalment cilindricònica, que duu les fulles.

Esbatanar: Obrir de bat a bat, completament.

Ponx: Beguda calenta feta amb aigua, te, rom, llimona i sucre.

Pertinença: El fet de pertànyer algú o alguna cosa.

Bergant: Brètol, mala persona, de mala conducta moral.

Paio: Individu, subjecte, tipus.

Creditor: Persona envers la qual hom té un deute.

Flegmàtic: Persona calmada.

Sanglotejar: Fer sanglots; sangoltar.

Dempeus: Tret, descansant solament sobre els peus.Colpir: Tocar, encertar, amb una certa força.

Ert: Dret i rígid.

Bri: Trosset solt d'un filament o cos petit de forma anàloga.

Monyó: Porció d'un membre amputat compresa entre la cicatriu i l'articulació situada pel damunt.

Prevaler: Emportar-se la victòria, l'avantatge, entre diferents coses concurrents en competència.

Altiplà: Elevació del terreny amb una superfície més o menys plana.

Substrat: capa inferior, allò que estè sota una altra cosa i en constitueix el suport.

Esbrollar: Tallar, treure la brolla d'un terreny.

Escrutar: Investigar a fons, per descobrir o saber alguna cosa.

Perpetuar: Fer que una cosa duri sempre.

Brancal: Cadascun dels costats d'un portal, espescialment quan és de pedra

Pedrera: Lloc d'on hom extreu pedres enprades en constucció on en obres públiques.

Tascó: Peça de ferro, de fusta, etc, dues cares de la qual formen un angle díedre molt agut, que serveix per a esbellar pedra, fusta, etc, per a fer forta una cosa dina d'una altra introduint-la en un instertici, etc.

Abrasió: Acció de llevar o arrencar per fricció.

Tralla: Tros de corda o tira de cuir que forma part d'unes xurriaques, fixada a uns del cap de la vara.

 Xurriaca: Estri per a pegar a les bèsties, que consisteix en una vara, generalment de freixe, que duu al cap una cordeta, una tira de cuir, etc.

Plomada: Instrument que consisteix en un tros de material pesant disposat al extrem d'un cordill, emprat per a comprovar la verticalitat d'algun element, especialment de construcció.

Fita: Senyal de pedra més o menys treballat, o bé d'obra, que indica la terminació d'una propietat immoble o d'un territori.

Perícia: Pràctica, habilitat en un art, en una ciència.

Estadant: Inquil·lí, llogater.

Entradas relacionadas: