Descargar cinema catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,76 KB

 

LECTURA:
narrativa clàssica:
1era adaptació cinema català: La plaça del diamant de Mercè Rodoreda. (gènere + fàcil). Va ser un èxit perquè proposa una determinada narrativa psicològica que, unida al valor memorialístic del relat.
Narrativa contemporània: per abaratir costos i arribar a un públic més majoritari, temes de més actualitat i proximitat a lespectador com: De mica en mica somple la pica i Un negre amb un saxo.
Teatre i poesia: Ventura Pons es qui més ha adaptat textos teatrals al cinema : Actrius(1996). (gènere + difícil)

Post:després de..super:inmens..desmesura:no te mesura..convivència:viure amb..

COMUNICAIÓ:
-El cinema va néixer el 1895, lany en què els germana Lumière van presentar el seu cinematògraf. Georges Méliès va ser qui va començar a utilitzar el cinema per explicar històries fictícies i ho va convertir en art.
-Un moment decisiu va ser la incorporació del so, lany 1927, i més endavant, el color.
-La literatura u el cinema tenen un element en comú: tots dos narren històries.
-Mentre que la literatura utilitza la paraula, el cinema combina elements visuals i elements auditius:diàlegs,música i sons.
-Paral·lelismes: el·lipsià salt endavant en el temps. Flashbackà salt enrere en el temps.
-Tipus de plans:
·Gran pla general(GPL): La figura humana apareix molt petita i hi predomina la multitud,lentorn o el paisatge.
·Pla de conjunt o pla sencer(PC): Presenta la figura humana sencera,sola o en grup.
·Pla amèrica o tres quarts(PA): figura humana tallada pel genoll.
·Pla mitjà (PM): presenta figura humana de cintura amunt.
·Primer pla(PP): presenta ocupant la pantalla,la cara duna persona.
·Pla de detall(PD): mostra molt de prop un objecta,un detall o una part concreta dun personatge.

Exercici: a) actor protagonista i de repartiment: el que destaca, un actor secundari.
b) un extra i un doble: persona que està de fons, persona que fa seqüències de risc.
c) guio literari, guió tècnic: el que conté el text que sha de dir, el de canvis descenari.
f) VOSC I VOSE: versió original subtitulada català, versió original subtitulada espanyol.

GRAMÀTICA:
-preposicions febles: a,amb,de,en,per, desapareixen davant de la conjunció que.
-CD: ·neutre(això,allò,oració...): Ho ·determinant(art det. I demostratiu): el, la, els, les
·indefinit: (article indefinit, numerals quantitatiu: en
-CI: a/per a 1era pers: em,me,m,m,ens,-nos.Ns 2ona pers: et,te,t,t,us,-vos 3era pers: li,els


Entradas relacionadas: