Descarregar lletres lectura global

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,32 KB

 
ELS MÈTODES D'APRENENTATGE DE LA LECTOESCRITURA
 1. a)Mètode analític: María Montessori

 2. b)Mètode global:

  •Centres d’interés d’Ovide Decroly

  •Mètode Natural de Célestin Freinet

 3. c)Model maduracionista

 4. d)Aportacions del grup de Lectura de

  l’Associació́ de Mestres Rosa Sensat

 5. e)Plantejament constructivista de

  l’aprenentatge de la lectoescriptuéra

  María Montessori (1870 - 1952) doctora En medicina i educadora

  !Va promoure un mètode foneticoanalític, Que basa l’establiment de la corres- Pondència entre tira fònica i tira gràfica en Tres grans línies d’actuació́

  a)L‘educació́ sensomotriu

  b)La pronunciació́ acurada

  c)L’anàlisi de les relacions entre el codi Oral i el codi escrit

  !Seqüència didàctica (1):
  1.Exercitació́ dels sentits amb materials manipulables i en un

  ambient de silenci i concentració́

  2.Treball paral!lel del domini oculomanual (treball de Sanefes, encaixos i contorns)

  3.Introducció́ de les lletres amb un material específic: les lletres Montessori. El nen la repassa amb el dit fent el Mateix moviment que fara en escriure-la mentre repeteix el So que representa i l’escolta totalment aïllat. Posteriorment L’interioritzarà en repetir l’exercici amb els ulls tapats

  4.Aquests sons s’identifiquen després en paraules del Llenguatge oral. S’escolten i pronuncien paraules amb un so Concret en una posició́ concreta, i es relacionen paraules i Objectes que tinguen el so que s’estudia en el seu nom 

  !Seqüència didàctica (i 2):

  5.Les lletres es reprodueixen amb diversos materials: pinzell i Pintura, pissarra, paper de pauta gran i paper de pauta Montessori

  6.S’introdueix la capsa de compondre, que conté les lletres Retallades en cartolina. Es realitzen exercicis de composició́

  de paraules, primer amb l’ajuda de la pronunciació́ de la

  mestra i després el nen a soles
  7.Exercicis de lectura: lligen allò que han confegit, aparellen

  cartonets amb les paraules escrites i amb els objectes

  dibuixats o dibuixen el significat d’una paraula escrita. 8.Ordres montessorianes: són frases escrites en cartonets

  que el nen tria i llig. Quan ho ha entés, realitza l'activitat

  que li proposa la frase

  9.La lectura de llibres és un recurs que s’introdueix més tard

Entradas relacionadas: