Descarregar obres de teatre en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 
Visió general i etapes: És difícil situar la seva producció dramatica dins unes coordenades determinades,xk el teatre catala té una escassa tradició i poca continuïtat,situació agreujada a causa de la Guerra Civil i la postguerra///Un esperit innat de revolta el va fer prendre una actitud de rebuig contra la classe social a la qual pertanyia:la burgesia,que en la majoria de les obres es converteix en el centre de critiques,tambè pren actitud moralista i etica,decomprimis am la societat i el seu país///Aprofita de la tradició catalana alguns elements de la comèdia burgesa i ho fa subratllar més la crítica a la burgesia.El seu teatre es caracteritza per presentar una construcció de tipus pièce bien faite:unitat d'acció i de temps,plantejament nus i desenllaç///Estil allunyat del noucentisme i del retoricisme,llenguatge natural i flexible,lexic col·loquial i a vegades vulgar.Aixo dona força a personatges.Gran domini lingüístic///2 grans etapes:1928-1936 -> inici producció,peçes segueixen tecnica comedia burgesa am to critic i realiste de la societat.Personatges negatius,manquen d'una analisi aprofundida/Marit i muller o el descompte,Cambrera nova,Una mena d'orgull,Lluna de mel,Allo que tal...,Cataclisme,El 30 d'Abril.Al 36 esclatà la Guerra Civil,fet que interssà mol a Joan oliver pel seu transcurs historic.Va fer La Fam-> 6 episodis,obra de transició cap a nova etapa,absencia element ironicohumoristic.Autor planteja viabilitat de la revolució/2a etapa és després de la Guerra Civil : dur i difícil,de les pitjors epoques.Exili i prohibició teatre catala.1945 permet alguna representació pero am censura,aillament.Els k u fanson autors am prestigi d abans de la guerra com Oliver/L' emboscat,La fi d'en Cagalastics,Una drecera,Tercet en re,Ball robat. Personatges + aprofondits pero = negatius i am critica - dura///

Entradas relacionadas: