Descarregar obres de teatre en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

 
Hi ha diversos factors que van contribuir al triomf dels nous ideals del classicisme, entre els quals destaquem :
La protecció recia
Els preceptistes collaboren esgrimint els preceptes aristotèlics
Ledat del cartesianisme, que vol dir el gust per les coses clares, ordenades i rigoroses.
Els principals trets estructurals del teatre clàssic francès son:
a. La separació de gèneres i estils: la tragèdia té una gran gravetat i un estil solemnes.
b. Les obres consten de cinc actes
c. Han de respectar-se les regles de les tres unitats:
a) Unitat dacció
b) Unitat de temps
c) Unitat de lloc
En el Renaixement, trobem autors com:
RABELAIS, que va escriure en prosa. Va iniciar la creació duna narrativa que fusionava lèpica amb un gran sentit d lhumor.
Va escriure un total de cinc volums, els quals ens parlen de les aventures de Gargantua i Pantagruel, i constitueixen un gran quadre de lèpoca en què apareixen els nous ideals renaixentistes.
RONSARD, que va escriure poesia. Aquest autor descobrí Píndar i sentí un gran entusiasme per lart clàssic. Va ser el fundador del grup La Pléiade. Aquest grup el formaren set poetes que foren els representants del Renaixement literari a França. A més, propugnava a escriure a imitació dels antics.
MONTAIGNE, que va escriure assaig. Es conegut com lexemplar de Bordeus. Un dels nuclis temàtics dels seus assaigs és la pregunta sobre la veritat i les possibilitats del coneixement.
El seu assaig, té alguns trets específics:
- Té una forma lliure que permet la incorporació de temes nous
- Lautor sol incorporar-hi citacions
- És un gènere essencialment breu que tracta dun tema sense esgotar-lo
- Té una estructura deductiva
- Planteja i suggereix temes a partir de la divagació subjectiva sobre idees
El seu lema personal, Què és el que sé?, esdevindrà un paradigma del dubte i el relativisme que impera en la seua obra, no exempta dironia.
En el Barroc, trobem autors com:
CORNEILLE , que esta considerat el millor poeta dramàtic del moment gràcies a obres com Horaci o EI Cid. La seua obra es caracteritza per la presentació de personatges que busquen la llibertat i la glòria.
RACINE. Les seues obres es desenvolupen en espais i temps mítics i respecten les unitats aristotèliqües.
El seu món és superior al de Corneille en profunditat humana i en perfecció artística.
MOLIÈRE, que està considerat com un dels millors dramaturgs de tots els temps. Va refundar la concepció del text i lespectacle teatrals i hi va fondre totes les tradicions existents, des de la llatina i la medieval fins a la commedia dellarte. Entre les seus obres cabdals trobem:
- Obres morals: Tartuffe, Don Juan...
- Obres dentreteniment: Lavare, Le médicin malgré lui....

Entradas relacionadas: