Descripció d'espais

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,27 KB

 
Estructura de la seqüencia descriptiva:el narrador observa la realitat de la qual vol parlar, les descripcions o seqüencies responen habitualment a una estructura prototípica. 1: l'escit s'inicia amb la nominació o referencia a l'objecte de la descripció.2: a continuació es du a terme l'expansió, en la qual es presenten els diferents aspectes que caracteritzen l'element descrit:-les propietats fan referencia a les quelaitats i funcions(forma, aspecte general..)-les diferents parts constitutives:després de descriure el seu aspecte general, es pot pasar a descriure algo en concret amb les seues parts, ejem: el cap(cabells, ulls, boca..). Per ultim poden establir interrelacions entre les parts descrites amb la comparació, metafora, metonímia o localització espacial.ordre de presentació:-sumatiu: acumulació d'aspectes.-jerarquic:va desde el aspectes generals als detalls concrets.-itinerant: es presenta de dalt a baix, d'asquerra a dreta o de fora a dins.

Entradas relacionadas: