Descripció personatges drames rurals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,52 KB

 
3.Naturalisme: El determinisme, la influencia de la ciencia experimental, maxim rigor a l'observació i a la documentació. Realisme-El llenguatge s'adapta a la manera de parlar dels personatges, anàlisi minuciós del temperament i caràcter dels personatges, gran importancia a la descripció dels ambients. Costumisme- Actitud nostalgica de la realitat ana, intenció fonamental descriptiva, documents testimonials d'uns racons geogràfics. Modernisme- Transformació de la cultura tradicional i antiguada en maderna i nacional, La poesia es caracteritza per un desitg de ruptura amb la tradició dels jocs florals, en narrativa neix la novela caracteritzada per elements narutalistes. Noucentisme- Assenyala la confluencia entre plitica i cultura. Presentació indirecta de la realitat, distanciament del poeta respecte al tema.

Entradas relacionadas: