Descriu les característiques bàsiques de la poesía actual

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,62 KB

 
Els indis
Tema: Discriminació als indis en l'època de la colonització i les seues consecuències.
Parts bàsiques: Hi han 3 parts bàsiques: La primera part, la introducció(l.1 - l.3) consistix a posar fets histórics com a punt de partida.
Desenvolupament, part des de la línia 4 fins a la 25, continúa amb els fets históricsper a concienciar-nos de la mala condició que patíen la raça Índia. Mostra la forma en la que els conqueridors, s'excedien amb el dominide l'esclavitud. 'autor exposa la situació lingüistica i cultural i com una de les conseqüències és la pèrdua de multitud de llengües i la permanencia de uns quants indis en reserves.
La conclusió part des de la línia 26 fins a la 30 i es diu que l'estat en compensació para una quantitat de diners als indis.
c) Es un text expositiu?
No es solament expositiu ja que també hi han característiques d'un text argumentatiu com: - Al llarg del text l'autor utilitza alguns recursos modalitzadors per a presentar la seua opinió al respect. Hi ha léxic valoratiu i adjetius cualificatius : " dràsticament (l.4), menyspreu (l.8), brutals(l.9) Generalment (l 23).. També l'autor utilitza signes gràfics com : "els nadius" Arqueològica, blancs i tots aquestes palabres tenen un tó irònic.D) Cursiva i cometes Les posa en les paraules amb un tó irònic com per exemple: "indis", "Arqueològica", "repartiment( l.16) que recalca la ironía de la frase, "reserves" (un altra vegada el mateix) Tots aquestos recursos són modalitzadors i subjectivitzadors.Miquel Martí i Pol es el poeta més llegig i popular de les darreres dècades a Catalunya. Fà referència a la situació social i nacional catalana, i això provoca que olts dels seus poemes foren sistemàticament citats pels polítics i altres dirigents socials, cantants, etc.
La poesia i la vida son dos elements que van absolutament lligats en la seua obra. Els seus poemes reflecteixen totes les etapes del poeta: La  reflexió metafísica, la poesia realista i compromesa, la malaltia i la seua superació. Està feta en un temps interios, personal i subjetiu, i també  amb un temps obert, exterior i social. Miquel ha construit la seua experiència biográfica i poética sobre tres grans valors humans: La sinceritat, l'autenticitat i la soliraditat.

Característiques de la seua poesia: Es autobiografica, es poesía de l'experiència(el jo poetic seguix el referent inmediat de la veu poètica) Es una experiència vital lligada a uns temps histórics determinat. Utilitza la representativitat d'una classe social i del Març geogràfic d'una Catalunya d'interior. Una representativitat temporal e històrica i una representatvitat de la quotidianitat humana.
Conclusiò: la poesia de Martí i Pol sorgeix de cop,nítida, perfecta amb les `paraules justes i precises. No tenen pesimisme, malgrat les impresions externes

2 Analisi lingüística
a) 1. Sorda; 2. sorda; 3 sonora; sorda
b) 1. Mes bé ; 2. Important; 3. Nombrosos, 4. Llocs
c)1 CD; 2 Subordinada adjetiva CN

Entradas relacionadas: