Descriu les tendencies mes rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,66 KB

 

Hi han dos factors que han marcat clarament levolució de la literatura catalana dels anys huitanta.Levolucio general de la societat envers uns determinats models de producció i consum cultural propis de les societats postindustrials. De laltra banda,el que ha fet que la literatura catalana ha gaudit dun cert suport institucional.Lobligatorietat en lensenyament a mes de servir per a crear futus lectors,ha produit una gran demanda dels llibres escolars.
La decada dels huitanta va ser clan pel que fa a la renovació i la continuitat de la literatura catalana.Durant aquells anys van desapareixer els grans escriptor que havien assegurat el prestigi literari del catala durant la postguerra com Merce Rodoreda,pero es van reivindicar autors previament marginats com Joan Brossa.
Lany dAntaviana va ser també el de laparicio dun llibre de contes que va marcar una nova etapa per a la literatura catalana; Uf va dir ell de Quim Monzo. Amb aquest llibre encetava una literatura imaginativa i directa que mostrava amb tocs dhumor que no amaagaben un cert sentit tràgic de lexistencia.Lhumor, la fantasia i el retrat dels nous costums urbans caracteritzaren lobra daquests autors.
El gran protagonista, la narrativa. Un primer tipus de narrativa del Quim Monzo es caracteritzada per la disgragacio de la identitat dels protagonistas, i la influencia dels autors sud-americans. Els temes que predominen son el tedi i langoixa. Un segon tipus de narrativa es caracteritza per lexploracio de mecanismos de la memoria i per lambientació rural.
La novel·la historica ha recreat des de el passat medieval fins la historia de la transició. Jaume Cabre practica aquest genere. Jordi Coca, han conreat la novela filosofica.
La novel·la policíaca i erotica esta molt ben considerada pels escriptors,lhan considerada un mitra per arribar al public. Per ultim Miquel de Palol es un poeta que va iniciar amb Jardí del set crepuscles, una producció narrativa ben prolífica.Es una obra fantastica.


Els primers anys del regnat de Joan Carles I (1985-1987) van ser el període de recuperació pacífica
de les llibertats que coneixem am el nom de Transició democràtica.
Però per pacífica que fóra, va ser una època de manifestacions i vagues, reprimides per policia i
paramilitars, i atemptats terroristes. Fins i tot hi hagué un intent de colp destat militar.
Tot i així, el retorn de la democràcia obria noves expectatives quant a la nostra recuperació
lingüística, cultural i nacional. Al 1982 el valencíà esdevenia llengua cooficial. Y comencen a emitir
emissores de ràdio i televisió en català.
De la dècada dels 60 cap als 70, els narradors adopten una postura més intimista i individualista. Es
mostren més preocupats per la llibertat personal i pel destí propi , malgrat els problemes dedició i
de censura. Alguns narradors comencen a publicar una narrativa encara realista, però amb una
exaltació del món interior del protagonista (Miquel Àngel Riera, Baltasar Porcel...).
Durant els 70, els escriptors viuen la fi del franquisme, la creació deditorials, nous premis literaris,
relaxament de la censura i reconeixement dels drets lingüístics de les nacionalitats amb llengua
pròpia.
Comencen aleshores una sèrie de joves escriptors nascuts en la postguerra i que han patit les
conseqüències della. Daltra banda, tenen una major informació sobre la cultura europea i han
tingut referències i models literaris. Els nous escriptors dels 70 es caracteritzen per reflectir el seu
món cultural a les seues obres, una actitud més intimista, l'experimentació de las possibilitats del
gèneres, un llenguatge molt elaborat i sobre tot una transgressió moral i ideològica amb recreació
del món prohibit de la infància i joventut amb revoltes, erotisme, etc.

Entradas relacionadas: