Desenvolupament cognitiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,2 KB

 
Treball de recerca
Títol descriptiu
Projecte de confecció d’un model d’ordenador adaptat per les necessitats d’aprenentatge dels nens de països en vies de desenvolupament en concret de “”.
Descripció del títol:
Pretenc realitzar un estudi que demostri que la inversió de les ONG en els països del tercer món amb l’educació de nens és rentable.
Amb la creació d’un ordinador amb unes propietats adequades a l’ús del ordinador únicament per l’ensenyament i aprenentatge dels nens d’aquest país.
Informar-me de les ajudes rebudes a les ONG per informar-me de la inversió de possible en aquest país.
Hipòtesis
Pot resultar rendible la creació d’una ONG per introduir en el món dels ordenadors com mètode d’aprenentatge nens de països en vies de desenvolupament en concret de “”?

Entradas relacionadas: