Dialectes catalans

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,67 KB

 

Característiques del dialecte central:- Ls pròpies q hem vist del català oriental. -Fonèticament, emmudiment d diverses consonants finals(fuste(r), cam(p),al(t)..; geminació doclusives en alguns mots; tendència a fer iodització en algunes comarques (llài). -Ús irregular de larticle davant els noms propis de persona. -Ús d ls formes reforçades dels pronoms febles davant les formes verbals. -Lèxicament prsnta alguns mots específics poc utilitzats en altres dialectes.
Característiques del dialecte Balear:-Les pròpies que hem vista del català oriental. -Fonèticament, articulació de la vocal neutra en posició tònica en certes paraules; elisió del so final de les paraules esdrúixoles acabades en -ia; articulació labiodental de la v, presencia de la iodització; els grups -gua/qua àtoms en posició final es redueixen a -go/-co; desplaçament de laccent al pronom feble que va darrere el verb. -Larticle determinat i larticle persona té formes característiques. -1a p dl present dindicatiu sense desinència i els verbs de la primer conjugació mantenen la a com a vocal temàtica. -Els pronoms febles presenten les formes plenes davant el verb. -Lèxicament: mots exclusius, mots compartits amb altrs dialcts i arabismes poc conguts en altrs dialectes.
Característiques del dialecte alguerès: -Les pròpies que hem vista del català oriental, amb les excepcions indicades. La vocal neutra es pronuncia amb el so [a]. -Fonèticament, articulació labiodental de la v; articulació de la l i la d intervocàliques com la r; la r seguida de consonant tendeix a ser pronunciada com una l. -Ús de larticle masculí lo. -Ús de possessius característics. -La 1a p dl present dindicatiu snse desinència; la terminació -au en la segona persona del plural del present dindicatiu dels verbs de la primera conjugació; imperfet dindicatiu amb les terminacions -eva o -iva. -Lèxicament: arcaismes poc coneguts en altres dialectes, sardismes i italianismes.

Entradas relacionadas: